sabato 6 maggio 2017

* * * 8 THE MAGIC JOURNEY

Eki' pu skeftotane ti na xhrisimopiithi' ghia' tin aliìa , tu enfanerothike ena oreo angkistri . . .


DR.ssa  VENEZIANA  PALADINO  -  Plastic  Surgeon


* * * AER - ART - V * * * :


PHOTOGRAPHY OF TODAY  06/05  2017 IN THE MORNING  -  h  9.21


Nessun commento: